วันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2559

ธุรกิจฟาร์มไก่ไข่ และ วิธีเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ธุรกิจฟาร์มไก่ไข่ และ วิธีเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่

ธุรกิจฟาร์มไก่ไข่และโรงเรือน
การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้ดีอาชีพหนึ่ง เนื่องจากไก่สามารถฟักไข่ได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปี จึงขายได้เงินอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งในประเทศไทยเราก็ยังนิยมบริโภคไข่ไก่ เพราะไข่ไก่จัดได้ว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูง อีกทั้งสามารถรับประทานได้อย่างเรียบง่าย เช่นต้ม ทอด ตุ๋นไข่ และยังสามารถแปรรูปไปเป็นขนมและรูปแบบอาหารอื่นๆอีกมากมาย ดังนั้นธุรกิจการเลี้ยงไก่ไข่นี้ยังคงเจริญเติบโตได้ดีในตลาดบ้านเรา ดังคำขวัญที่ว่า "กินไข่วันละฟอง ไม่ต้องไปหาหมอ" การเลี้ยงไก่ไข่จึงจำเป็นต้องอาศัยความรู้ ความชำนาญ ความขยัน ความอดทน และการเอาใจใส่ในการเลี้ยงดู เว็บไซด์นี้จึงเป็นอีกแหล่งข้อมูล ในการทำธุกิจฟาร์มไก่ไข่ เพื่อเป็นความรู้ให้กับเกษตรกร หรือผู้ที่สนใจ ได้ศึกษาและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่

การวางแผนธุรกิจการเลี้ยงไก่ไข่และการทำฟาร์มไก่ไข่นั้น ปัจจัยหลักและสิ่งที่ควรคำนึงถึงที่สำคัญ นั่นก็คือ ต้นทุนในการเลี้ยง ต้องพิจารณาถึงงบประมาณของเรา ค่าใช้จ่ายต่างๆที่ต้องมาคำนวนร่วมด้วย มีดังต่อไปนี้

1. ที่ดินหรือสถานที่สำหรับสร้างโรงเรือน: ในส่วนนี้แนะนำสำหรับผู้ที่กำลังเริ่มต้นเลี้ยงไก่ไข่ ควรเป็นเจ้าของที่ดินเอง เพื่อจะได้ไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้  เพราะหากไม่มีที่พื้นที่เป็นของตัวเองแล้วจะต้องเสียค่าเช่าซึ่งอาจจะเป็นรายปีหรือแบบอื่นๆ ตามตกลงกับเจ้าของที่ดิน

2. ค่าใช้จ่ายสำหรับสร้างโรงเรือน: ต้นทุนในการสร้างโรงเรือนโดยประมาณ 200-300 บาทต่อตารางเมตร ค่าใช้จ่ายส่วนนี้อาจเปลี่ยนแปลงบ้าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าขนส่งและราคาวัสดุในพื้นที่นั้นๆ โรงเรือนที่ดีสามารถใช้งานได้นานหลายปี ถ้าเกษตรกรมีเงินทุนที่ค่อนข้างจำกัด อาจสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก ถึงกลางไปก่อน ราคาจะไม่สูงมาก ตั้งแต่ 50,000 - 200,000 บาท แล้วค่อยไปขยับขยายภายหลังได้

3. ค่าอุปกรณ์เลี้ยงไก่ไข่: อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องมีในโรงเรือน เช่น อุปกรณ์การให้น้ำ ถังอาหาร รางอาหาร รังไข่ หากเกษตรกรที่สามารถจะสร้างอุปกรณ์เหล่านี้ได้ ก็จะทำให้ช่วยลดต้นทุนในส่วนนี้ไป แต่ถ้ามีเงินทุนสำหรับซื้ออุปกรณ์สำเร็จรูป เช่นกรงตับไก่ไข่ ก็ช่วยให้ง่ายและอำนวยความสะดวกได้เยอะทีเดียว อีกทั้งมีอายุการใช้งานค่อนข้างนาน

4. ต้นทุนพันธุ์ไก่ไข่: ราคาไก่สาว ที่พร้อมสำหรับออกไข่ อายุ 16 สัปดาห์ ปัจจุบันเฉลี่ยตัวละ 160-200 บาท หากจะเลี้ยงเพื่อให้เพียงพอสำหรับการขายไข่ไก่แนะนำให้เลี้ยง 200-300 ตัว งบประมาณในส่วนนี้ 32,000-60,000 บาท แต่ถ้างบน้อย ก็อาจเลือก 10-50 ตัว ก็ได้ค่ะ

5. ค่าอาหารไก่ไข่: แน่นอนส่วนนี้ ในแต่ละวัน ไก่ต้องได้รับสารอาหารที่เพียงพอ การอาหารเพื่อบำรุงในการออกไข่ เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียทุกๆวัน ทั้งนี้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนไก่ไข่และขนาดไก่ไข่ หากเป็นลูกไก่อาจจะไม่เสียค่าใช้จ่ายเยอะ ราคาไม่แพง เนื่องจากลูกไก่กินอาหารน้อยกว่าไก่รุ่นหรือไก่สาว แต่ต้องแลกกับระยะเวลานานถึง 22 สัปดาห์ ส่วนไก่ที่กำลังเริ่มฟักไข่จะต้องการอาหารเพิ่มมากขึ้น คิดเฉลี่ยสำหรับการซื้ออาหารสำเร็จรูป กิโลกรัมละ 5 บาท

6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ: ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่ายา ค่าขนส่ง

ลักษณะของโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ที่ดี

 • สามารถป้องกันอันตรายและศัตรูต่างๆ เช่น สุนัข แมว นก หนู งู ได้
 • สามารถป้องกันแดด ฝน ลม และสภาพอากาศโดยตรงจากภายนอก
 • โรงเรือนที่ทำความสะอาดได้ง่าย น้ำไม่ขัง ไม่รก
 • ควรสร้างอยู่ให้ห่างจากที่อยู่อาศัย ถ้าตั้งอยู่ใกล้แหล่งชมชนอาจมีกลิ่นของขี้ไก่ไปรบกวนเพื่อนบ้านได้
 • ราคาไม่แพง สร้างได้ง่าย และใช้วัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ
 • หากมีเนื้อที่เหลือเพียงพอ หากต้องการเพิ่มโรงเรือน ควรเว้นระยะให้อากาศระบายได้สะดวก แนะนำ 10 เมตรขึ้นไป


วิธีเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่

การเลี้ยงไก่ไข่แบบกรงตับ
การเลี้ยงไก่ไข่แบบกรงตับ: วิธีการเลี้ยงไก่ไข่แบบนี้ถือว่าได้รับความนิยมค่อนข้างมาก เนื่องจากกรงตับมีข้อดีในส่วนของการประหยัดพื้นที่ กรงตับจะประกอบด้วย กรงตับ 2 ชั้น, กรงตับ 3 ชั้น สำหรับเกษตรกรที่มีเนื้อที่จำกัด การเลี้ยงไก่ไข่แบบกรงตับนี้เหมาะสมมาก 

การเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยพื้น
การเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยพื้น: เหมาะสำหรับผู้เลี้ยงไก่ไข่ที่มีเงินทุนน้อย และผู้ที่กำลังทดลองเลี้ยง ถือได้ว่าการเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยลานเป็นการเลี้ยงไก่ไข่แบบประหยัด ไม่ต้องลงทุนสูง เกษตรกรมักจะปล่อยไก่ไข่หลังบ้าน หรือลานพื้น แต่ต้องใช้พื้นที่เลี้ยงค่อนข้างมาก เฉลี่ยแล้วไก่ไข่ 1 ตัว/ตร.. การเลี้ยงแบบนี้ถือเป็นการงานอดิเรกหรืออาชีพเสริม ส่วนมากจะเป็นพันธุ์ผสมระหว่างพันธุ์ไก่ไข่และพันธุ์พื้นเมือง จะสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดี

การเลี้ยงไก่ไข่บนพื้นคอนกรีต

ฟาร์ม แกลบ: การเลี้ยงไก่แบบนี้จะใช้พื้นซีเมนต์ ที่ปูทับด้วยแกลบ โดยให้ความหนาวราว 5 เซนติเมตร โรงเรือนแบบนี้จะเหมาะมากสำหรับการเลี้ยงไก่ไข่จำนวน 100-200 ตัว โดยจำนวนไก่ไข่ 4 ตัว ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร

การเลี้ยงไก่ไข่ บนบ่อปลาดุก และปลานิล

การเลี้ยงไก่ไข่ บนบ่อปลา: การเลี้ยงไก่ไข่แบบโรงเรือนยกพื้นนี้ เป็นการเลี้ยงแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะยกพื้นขึ้นเหนือพื้นน้ำ สูงประมาณ 1 เมตร ส่วนมากจะใช้ประโยชน์จากพื้นที่ด้านล่างของโรงเรือน สำหรับทำบ่อเลี้ยงปลา ปลาที่นิยมเลี้ยงกันส่วนมากจะเป็นปลานิล ปลาดุก ถือได้ว่าเป็นอาชีพเสริม ที่สร้างรายได้ที่ดีเลย แต่ก็มีข้อเสียคือ ต้นทุนในการก่อสร้างสูง และไก่มักจะจิกกัน อีกทั้งโรคอาจเกิดขึ้นได้ง่าย ดังนั้นผู้เลี้ยงควรควบคุมเรื่องโรคให้ดี

การเลี้ยงไก่ไข่ในเล้า ขนาดเล็ก
การเลี้ยงไก่ไข่ในเล้า ขนาดเล็ก: เป็นการลงทุนที่ใช้เงินค่อนข้างต่ำ เหมาะสำหรับเกษตรกรรายย่อยที่มีทุนน้อย และผู้ที่กำลังศึกษาทดลองเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ โดยอาจสร้างโรงเรือนขนาดเล็กๆ ทำหลังคาแบบง่ายๆเพียงแค่กันแดดกันฝน พื้นอาจใช้ไม่ไผ่หรือไม้ระแนง รางน้ำและรางอาหาร ที่ทำมาจากไม้ไผ่ผ่าครึ่ง พื้นที่ 1 ตรารางเมตร สามารถเลี้ยงไก่ไข่ได้ 5 ตัว แต่การเลี้ยงแบบนี้ต้องหมั่นคอยดูแลไม่ให้ไล่จิกกัน 

การเลี้ยงไก่ไข่แบบกึ่งขังกึ่งปล่อย
การเลี้ยงไก่ไข่แบบกึ่งขังกึ่งปล่อย: จากการศึกษา การเลี้ยงแบบนี้ช่วยให้ไก่อารมณ์ดี ไม่เครียด ไก่แข็งแรง มีภูมิต้านทานโรคได้ดี ออกไข่ดก พื้นที่ที่ใช้เลี้ยงจะมีอาณาเขตกว้าง มีรั้วหรือคอกล้อมรอบพื้นที่ดังกล่าวไว้ และภายในรั้วนี้จะมีรังหรือคอนให้ไก่นอน การเลี้ยงแบบนี้นิยมโปรยอาหารให้ไก่กิน จะเพิ่มเติมแค่รางน้ำ สำหรับไว้ให้กินตลอดเวลา รางน้ำอาจทำง่ายๆด้วยไม้ไผ่ เป็นรูปแบบที่ผสมผสานใช้ได้กับไก่พันธุ์พื้นเมืองและไก่ลูกผสม ข้อดีของการเลี้ยงแบบนี้ช่วยให้ผู้เลี้ยงดูแลไก่ได้ทั่วถึง และการทำรังไข่จะช่วยให้แม่ไก่ ไข่เป็นที่เป็นทาง จัดเก็บได้ง่าย

การเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์

การเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์: จะให้อาหารวันละ 2 เวลา คือ เช้าและเย็น ส่วนกลางวันเป็นการปล่อยเลี้ยงให้คุ้ยเขี่ยหากินเองตามธรรมชาติ เช่นกินปลวก มด แมลงที่อาศัยอยู่ในกอไผ่ และดงป่าในสวน ส่วนมากจะนิยมเลี้ยงในดงไผ่ อีกทั้งมีรายได้เสริมจากการขายหน่อไม้ได้ด้วย และมูลไก่ก็เป็นปุ๋ยอย่างดีให้กับต้นไผ่ ข้อโดดเด่นของการเลี้ยงแบบอินทรีย์นี้คือ ไข่ไก่จะมีความสดใหม่ ไม่มีน้ำเหลวปนมา มีมอนสีแดงจับเป็นก้อนสีเข้มกว่าไข่ไก่ตามท้องตลาดทั่วๆไป แล้วจะมีเปลือกที่หนากว่า เมื่อนำมาทอดจะหอม ไม่มีกลิ่นคาว ผลผลิตไข่ที่ได้จึงเป็นที่ต้องการของกลุ่มที่รักสุขภาพ และผู้สูงอายุ

การเลือกโรงเรือนที่ดี การเลี้ยงไก่ไข่ ก็จะทำให้ได้ผลผลิตไข่สูง รายได้ดี เสริมสร้างอาชีพให้มั่นคง

2 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ1 กุมภาพันธ์ 2559 19:55

  คุณกำลังกู้ธุรกิจ สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์ เงินกู้นักเรียน เงินกู้รวมหนี้ ไม่ปลอดภัยสิน ทุน ฯลฯ หรือคุณได้รับการปฏิเสธสินเชื่อ โดยธนาคารหรือสถาบันการเงินเนื่องจากสาเหตุใด ๆ เราเป็นผู้ให้กู้ส่วนตัว สินเชื่อเพื่อธุรกิจและบุคคลในอัตราดอกเบี้ยต่ำ และราคาไม่แพงของอัตราดอกเบี้ย 2% ถ้าสนใจอย่างไร ติดต่อเราวันนี้ที่ (danieljohnhome@gmail.com) และได้รับเงินของคุณวันนี้
  ขอแสดงความนับถือ
  ลงทุนจอห์น Daniel ทีม

  ตอบลบ